VERENIGINGSVEILING

Tweemaal per jaar - in februari en september - houden we tijdens de

ledenbijeenkomsten na de lunch  een veiling voor onze leden.
Het aanbod komt van leden die met hun overtollig materiaal op deze wijze
andere leden een plezier willen doen.

De veiling is niet zo groot, maar het aanbod is altijd ruim: postzegels
(series en losse zegels),  postwaardestukken, postzegelboekjes,
stockboeken en albums met (deel)verzamelingen wisselen meest vlot van
eigenaar.


Naast filatelistisch materiaal worden regelmatig boeken, catalogi, tijdschriften e.d. die betrekking hebben op de verzamelthema’s van leden aangeboden.

De inzetprijzen zijn over het algemeen laag, zodat er echte koopjes bemachtigd kunnen worden.

De veilinglijst en het biedformulier worden steeds tijdig in het verenigingsblad gepubliceerd.

’s Ochtends is er ruim gelegenheid de kavels te bekijken, maar mocht u
verhinderd zijn zelf te komen meebieden dan kunt u een schriftelijk bod
uitbrengen op gewenste kavels.
Veilingmeester:
Vacant

 
De verenigingsveiling is zeer geliefd bij de leden en er wordt serieus geboden op de prachtige kavels.