Onze vereniging kent diverse studiegroepen, t.w.:
Glasschilderkunst
Handschriften
Byzantijnse motieven
Bijbelteksten
NIEUWE GROEPEN KUNNEN GEVORMD WORDEN.