Postzegels verzamelen begon al kort na het uitkomen van de eerste postzegels, dus zo rond 1850.
Aanvankelijk postzegels van een bepaald land of zelfs van de hele wereld.
Eerst sierden de zegels de ´kop´ van het staatshoofd, het landswapen of een cijfer.
Rond de eeuwwisseling kwamen bloemen, dieren en dergelijke.

Het werd een hobby voor oud(er) en jong(er).

Theo Thijssen schreef in zijn jeugdboek ‘Kees de Jongen’ over Kees’ spannende aankoop van een ‘Kaapse Driehoek’,
een driehoekige postzegel van Kaap de Goede Hoop.


Door het hele land werden verenigingen van postzegelverzamelaars opgericht.
In de jaren 1920 werd het aantal postzegeluitgiften dermate groot dat veel verzamelaars gingen kiezen voor specialisatie.
Eén van de specialisaties in de filatelie is het verzamelen naar thema of onderwerp. Dat geeft veel mogelijkheden.

De keuze aan onderwerpen is eindeloos.

Ook de omvang van een thema verschilt: een groot onderwerp met veel keuze en een overvloed aan materiaal, een klein
thema met weinig filatelistisch materiaal.

Echt zoeken dus, maar als zoiets dan lukt is de voldoening des te groter.

Specialisatie in verzamelonderwerpen leidde tot de oprichting van gespecialiseerde verenigingen,
waarvan ‘GABRIËL’ er een is. 


Deze verenigingen willen thematische verzamelaars steunen bij hun hobby.

´GABRIËL´ verenigt verzamelaars van de thema’s Geschiedenis, Kunst en Cultuur in relatie tot Bijbel en Christendom.