De verenigingsveiling is zeer
geliefd bij de leden en er wordt
serieus geboden op de prachtige kavels.

VEILING

Eenmaal per jaar houden we (bij voldoende aanbod) tijdens de ledenbijeenkomst na de lunch een veiling voor onze leden. Het aanbod komt van leden die met hun overtollig materiaal op deze wijze andere leden een plezier willen doen.
De veiling is niet zo groot, maar het aanbod is gevarieerd: postzegels (series en losse zegels), postwaardestukken, postzegelboekjes, stockboeken en albums met (deel)verzamelingen wisselen meest vlot van eigenaar.
Naast filatelistisch materiaal worden regelmatig boeken, catalogi, tijdschriften e.d. die betrekking hebben op de verzamelthema’s van leden aangeboden.
De inzetprijzen zijn over het algemeen laag, zodat er echte koopjes bemachtigd kunnen worden.
De veilinglijst wordt in het verenigingsblad en op de website gepubliceerd. De lijst is ook bij de veiling op papier beschikbaar.
’s Ochtends is er ruim gelegenheid de kavels te bekijken, maar mocht u verhinderd zijn zelf te komen meebieden dan kunt u een schriftelijk bod uitbrengen op gewenste kavels. Het biedformulier kunt u bij een van de bestuursleden aanvragen.

VERKOOP

In 2020 heeft Bijbels Museum ons een schenking gedaan van postzegels en ander filatelistisch materiaal. Dit materiaal biedt de vereniging nu aan. De lijsten zijn in pdf-formaat beschikbaar. Bestellingen kunnen geplaatst worden bij de penningmeester.