Indien u nog algemene vragen of opmerkingen heeft over de
FILATELISTENVERENIGING
kunt u altijd contact met ons opnemen door een e-mail te versturen


Per omgaande nemen wij dan, hetzij per e-mail, hetzij telefonisch, contact met u op.
De heer Frans Voogt
Afd. Public Relations ‘Gabriël’
fransvoogt@hetnet.nl
Mocht deze website en de
doelstelling van onze vereniging ook
uw interesse hebben gewekt,
dan hopen wij u te mogen begroeten
als nieuw lid van onze vereniging!
Voor vragen en/of opmerkingen betreft deze Website kunt u contact opnemen met
Anneke Meeuwenoord-Bruikman
anneke@meeuwenoord.com
De heer Leo Rollfs of Roelofs
Webmaster
webmastergabrielfila@gmail.com